Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Public procurement
  Contact
  Links
  IPEN
  Legal notice

Strategy 2015-2019
EU Data Protection Reform
Big data
IPEN - Internet Privacy Engineering Network
DPO Corner
Videos and podcasts
Factsheets
Complaints
 
     
 

Välkommen till Europeiska datatillsynsmannens hemsida! 
Giovanni Buttarelli
Datatillsynsmannen
Wojciech Wiewiórowski
Biträdande datatillsynsmannen
Målsättningen är att denna webbplats ska ge en så komplett bild som möjligt av våra aktiviteter. Hemsidan är alltså vårt viktigaste kommunikationsmedel, uppbyggd på följande sätt:
 

EDPS - en översikt av institutionen och dess uppgifter, inklusive information om de utnämnda ledamöterna och den lagstiftning som inrättar EDPS.

 

Tillsyn - en detaljerad insyn i den ena av våra två kärnverksamheter; att säkerställa att EU:s institutioner och organ respekterar den grundläggande rättigheten till skydd av personuppgifter. Denna flik innehåller därför yttranden i förhandsgranskningar, information om hur man kan klaga samt beslut i klagomål, m.m.


     
02 July 2015

EU Data Protection Reform: a historic opportunity for Europe. Please read our press release and the Annual Report 2014.

16 June 2015
"Trade agreements and data flows", speech given by Giovanni Buttarelli at the Joint Hearing of the INTA and LIBE committees, European Parliament, Brussels.
05 June 2015

The 2015 IPEN Workshop takes place in Leuven today. You can follow the conference live using our online webstreaming, which is now available on the EDPS website

01 June 2015

EU Data Protection Reform: the EDPS meets international civil liberties groups. Please read the press release and watch the videos.

27 May 2015

Video interview of Giovanni Buttarelli.