Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Contact
  Links
  Legal notice

Annual Report 2013
Strategy 2013-2014
EU Data Protection Reform
Complaints
DPO Corner
Factsheets
 
     
 

Välkommen till Europeiska datatillsynsmannens hemsida! 
M. Peter Hustinx
Datatillsynsmannen
M. Giovanni Buttarelli
Biträdande datatillsynsmannen
Målsättningen är att denna webbplats ska ge en så komplett bild som möjligt av våra aktiviteter. Hemsidan är alltså vårt viktigaste kommunikationsmedel, uppbyggd på följande sätt:
 

EDPS - en översikt av institutionen och dess uppgifter, inklusive information om de utnämnda ledamöterna och den lagstiftning som inrättar EDPS.

 

Tillsyn - en detaljerad insyn i den ena av våra två kärnverksamheter; att säkerställa att EU:s institutioner och organ respekterar den grundläggande rättigheten till skydd av personuppgifter. Denna flik innehåller därför yttranden i förhandsgranskningar, information om hur man kan klaga samt beslut i klagomål, m.m.


     
08 April 2014

Press Statement: The CJEU rules that Data Retention Directive is invalid

08 April 2014

Our latest newsletter is online now

02 April 2014
Video message of Peter Hustinx and Giovanni Buttarelli at the occasion of the presentation of the Annual Report 2013 in Brussels (1 April 2014)
01 April 2014

"Opportunities and challenges in the digital era: big data and moral hazard", speaking points of Peter Hustinx, European Consumer Summit 2014: "European Consumers in the Digital Era"

01 April 2014
EDPS Annual Report 2013: A single set of rules for all: EU Data Protection Reform can support businesses and protect citizens. Please read our press release.