Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Public procurement
  Contact
  Links
  IPEN
  Legal notice

Strategy 2015-2019
Videos and podcasts
EU Data Protection Reform
Complaints
DPO Corner
Big data
Factsheets
IPEN - Internet Privacy Engineering Network
 
     
 

Välkommen till Europeiska datatillsynsmannens hemsida! 
Giovanni Buttarelli
Datatillsynsmannen
Wojciech Wiewiórowski
Biträdande datatillsynsmannen
Målsättningen är att denna webbplats ska ge en så komplett bild som möjligt av våra aktiviteter. Hemsidan är alltså vårt viktigaste kommunikationsmedel, uppbyggd på följande sätt:
 

EDPS - en översikt av institutionen och dess uppgifter, inklusive information om de utnämnda ledamöterna och den lagstiftning som inrättar EDPS.

 

Tillsyn - en detaljerad insyn i den ena av våra två kärnverksamheter; att säkerställa att EU:s institutioner och organ respekterar den grundläggande rättigheten till skydd av personuppgifter. Denna flik innehåller därför yttranden i förhandsgranskningar, information om hur man kan klaga samt beslut i klagomål, m.m.


     
20 April 2015
"Big data, big data protection: challenges and innovative solutions" - Giovanni Buttarelli to give a keynote speech at ERA Data Protection event on 11 May. Check the programme of the conference.
27 March 2015
Speech of Giovanni Buttarelli given at the Annual Dinner organised by Center for Democracy and Technology, Washington - watch the video.
10 March 2015
"Washington Meetings Program and the Digital and Cyberspace Policy Program: A Conversation with Giovanni Buttarelli, Council on Foreign Relations", Washington DC. Read the speech.
02 March 2015

Leading by Example: EDPS Strategy 2015-2019. Please read the Strategy and the press release and watch our video.

16 February 2015

Our lastest newsletter is now available in French and German.