Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Public procurement
  Contact
  Links
  IPEN
  Legal notice

Strategy 2015-2019
Videos and podcasts
EU Data Protection Reform
Complaints
DPO Corner
Big data
Factsheets
IPEN - Internet Privacy Engineering Network
 
     
 

Sveiki atvykę į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tinklalapio pagrindinį puslapį! 
Giovanni Buttarelli
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Wojciech Wiewiórowski
Priežiūros pareigūno pavaduotojas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaiga yra nepriklausoma organizacija siekianti užtikrinti, jog Europos Sajungos institucijos ir įstaigos apdoroja asmens duomenis laikantis teisinių reikalavimų, ir nepažeidžia vienos iš pagrindinių žmogaus teisių - teisės į privatumą. 

Šios institucijos pagrindinės funkcijos:

  • prižiūrėti, kad Europos Sąjungos institucijos ar įstaigos susijusios su asmens duomenų tvarkymu tinkamai įgyvendina Reglamentą Nr. 45/2001;
  • konsultuoti Europos Sąjungos institucijas ir duomenų subjektus visais klausimais susijusiais su asmens duomenų tvarkymu;
  • bendradarbiauti ir keistis vertinga informacija su kitomis duomenų apsaugos priežiūros įstaigomis.
Šioje svetainėje didžioji dalis informacijos yra pateikiama anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Visgi svarbesni oficialūs dokumentai, pavyzdžiui, teisės aktai, nuomonės, teisės aktų pasiūlymai, metiniai pranešimai ir informacinės brošiūros, yra pateikiami visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

     
27 March 2015
Speech of Giovanni Buttarelli given at the Annual Dinner organised by Center for Democracy and Technology, Washington - watch the video.
10 March 2015
"Washington Meetings Program and the Digital and Cyberspace Policy Program: A Conversation with Giovanni Buttarelli, Council on Foreign Relations", Washington DC. Read the speech.
02 March 2015

Leading by Example: EDPS Strategy 2015-2019. Please read the Strategy and the press release and watch our video.

16 February 2015

Our lastest newsletter is now available in French and German.

09 February 2015

Our latest newsletter is online now.