Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Contact
  Links
  Legal notice

Annual Report 2013
Strategy 2013-2014
EU Data Protection Reform
Complaints
DPO Corner
Factsheets
 
     
 

Sveiki atvykę į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tinklalapio pagrindinį puslapį! 
M. Peter Hustinx
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
M. Giovanni Buttarelli
Priežiūros pareigūno pavaduotojas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaiga yra nepriklausoma organizacija siekianti užtikrinti, jog Europos Sajungos institucijos ir įstaigos apdoroja asmens duomenis laikantis teisinių reikalavimų, ir nepažeidžia vienos iš pagrindinių žmogaus teisių - teisės į privatumą. 

Šios institucijos pagrindinės funkcijos:

  • prižiūrėti, kad Europos Sąjungos institucijos ar įstaigos susijusios su asmens duomenų tvarkymu tinkamai įgyvendina Reglamentą Nr. 45/2001;
  • konsultuoti Europos Sąjungos institucijas ir duomenų subjektus visais klausimais susijusiais su asmens duomenų tvarkymu;
  • bendradarbiauti ir keistis vertinga informacija su kitomis duomenų apsaugos priežiūros įstaigomis.
Šioje svetainėje didžioji dalis informacijos yra pateikiama anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Visgi svarbesni oficialūs dokumentai, pavyzdžiui, teisės aktai, nuomonės, teisės aktų pasiūlymai, metiniai pranešimai ir informacinės brošiūros, yra pateikiami visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

     
17 April 2014
EDPS comments of 17 April 2014  in response to ICANN's public consultation
08 April 2014

Press Statement: The CJEU rules that Data Retention Directive is invalid

08 April 2014

Our latest newsletter is online now

02 April 2014
Video message of Peter Hustinx and Giovanni Buttarelli at the occasion of the presentation of the Annual Report 2013 in Brussels (1 April 2014)
01 April 2014

"Opportunities and challenges in the digital era: big data and moral hazard", speaking points of Peter Hustinx, European Consumer Summit 2014: "European Consumers in the Digital Era"