Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Public procurement
  Contact
  Links
  IPEN
  Legal notice

EU Data Protection Reform
Strategy 2015-2019
Big data
IPEN - Internet Privacy Engineering Network
DPO Corner
Videos and podcasts
Factsheets
Complaints
 
     
 

Sveiki atvykę į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tinklalapio pagrindinį puslapį! 
Giovanni Buttarelli
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Wojciech Wiewiórowski
Priežiūros pareigūno pavaduotojas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaiga yra nepriklausoma organizacija siekianti užtikrinti, jog Europos Sajungos institucijos ir įstaigos apdoroja asmens duomenis laikantis teisinių reikalavimų, ir nepažeidžia vienos iš pagrindinių žmogaus teisių - teisės į privatumą. 

Šios institucijos pagrindinės funkcijos:

  • prižiūrėti, kad Europos Sąjungos institucijos ar įstaigos susijusios su asmens duomenų tvarkymu tinkamai įgyvendina Reglamentą Nr. 45/2001;
  • konsultuoti Europos Sąjungos institucijas ir duomenų subjektus visais klausimais susijusiais su asmens duomenų tvarkymu;
  • bendradarbiauti ir keistis vertinga informacija su kitomis duomenų apsaugos priežiūros įstaigomis.
Šioje svetainėje didžioji dalis informacijos yra pateikiama anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Visgi svarbesni oficialūs dokumentai, pavyzdžiui, teisės aktai, nuomonės, teisės aktų pasiūlymai, metiniai pranešimai ir informacinės brošiūros, yra pateikiami visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

     
01 October 2015
"Competition Rebooted: Enforcement and personal data in digital markets" keynote speech of Giovanni Buttarelli given at Joint ERA-EDPS seminar.
25 September 2015
EU PNR: EDPS warns against unjustified and massive collection of passenger data. Read our Opinion and the press release.
11 September 2015

Towards a new digital ethics: Data, Dignity and Technology. Read our Opinion and press release.

11 August 2015

On 24 September 2015, the EDPS and the European Academy of Law will hold a workshop entitled Competition Rebooted: Enforcement and Personal Data in Digital Markets. More information on the event can be found on the ERA website.

06 August 2015

Cyber-safety shouldn't take a break when you do. Check the EDPS tips on how to stay safe online when on holiday.