Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Public procurement
  Contact
  Links
  IPEN
  Legal notice

Strategy 2015-2019
EU Data Protection Reform
Big data
IPEN - Internet Privacy Engineering Network
DPO Corner
Videos and podcasts
Factsheets
Complaints
 
     
 

Добре дошли на интернет страницата на Европейския надзорен орган по защита на данните! 
Giovanni Buttarelli
Европейския надзорен орган по защита на данните
Wojciech Wiewiórowski
Помощник-надзорник
Целта на тази интернет-страница е да даде обстоен преглед на нашите дейности. Това е нашият най-важен инструмент за комуникация, структуриран по следния начин:
 

ЕНОЗД - общ поглед към организацията и нейните отговорности; включително информация за назначените членове и за законовите актове, с които е създаден органа.

 

Надзор - подробно описание на една от нашите основни дейности - да се гарантира спазването на основното право на защита на личните данни от Европейските институции и органи. Този раздел включва предварително сондирани мнения, информация как да се подаде жалба, решения по жалбите и т.н.


     
16 June 2015
"Trade agreements and data flows", speech given by Giovanni Buttarelli at the Joint Hearing of the INTA and LIBE committees, European Parliament, Brussels.
05 June 2015

The 2015 IPEN Workshop takes place in Leuven today. You can follow the conference live using our online webstreaming, which is now available on the EDPS website

01 June 2015

EU Data Protection Reform: the EDPS meets international civil liberties groups. Please read the press release and watch the videos.

27 May 2015

Video interview of Giovanni Buttarelli.

22 May 2015

Healthcare on the move. Read the EDPS opinion on mobile health and our press release.