Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Public procurement
  Contact
  Links
  IPEN
  Legal notice

Strategy 2015-2019
Videos and podcasts
EU Data Protection Reform
Complaints
DPO Corner
Big data
Factsheets
IPEN - Internet Privacy Engineering Network
 
     
 

Добре дошли на интернет страницата на Европейския надзорен орган по защита на данните! 
Giovanni Buttarelli
Европейския надзорен орган по защита на данните
Wojciech Wiewiórowski
Помощник-надзорник
Целта на тази интернет-страница е да даде обстоен преглед на нашите дейности. Това е нашият най-важен инструмент за комуникация, структуриран по следния начин:
 

ЕНОЗД - общ поглед към организацията и нейните отговорности; включително информация за назначените членове и за законовите актове, с които е създаден органа.

 

Надзор - подробно описание на една от нашите основни дейности - да се гарантира спазването на основното право на защита на личните данни от Европейските институции и органи. Този раздел включва предварително сондирани мнения, информация как да се подаде жалба, решения по жалбите и т.н.


     
20 April 2015
"Big data, big data protection: challenges and innovative solutions" - Giovanni Buttarelli to give a keynote speech at ERA Data Protection event on 11 May. Check the programme of the conference.
27 March 2015
Speech of Giovanni Buttarelli given at the Annual Dinner organised by Center for Democracy and Technology, Washington - watch the video.
10 March 2015
"Washington Meetings Program and the Digital and Cyberspace Policy Program: A Conversation with Giovanni Buttarelli, Council on Foreign Relations", Washington DC. Read the speech.
02 March 2015

Leading by Example: EDPS Strategy 2015-2019. Please read the Strategy and the press release and watch our video.

16 February 2015

Our lastest newsletter is now available in French and German.