Logo European Date Protection Supervisor
RSS Feed EDPS on Twitter
The EDPS Supervision Consultation Cooperation
  Members & Mission
  Data protection
  Press & News
  Publications
  Events
  Human Resources
  Data Protection Officer
  Public procurement
  Contact
  Links
  IPEN
  Legal notice

Videos and podcasts
EU Data Protection Reform
Complaints
DPO Corner
Big data
Factsheets
IPEN - Internet Privacy Engineering Network
 
     
 

Добре дошли на интернет страницата на Европейския надзорен орган по защита на данните! 
Giovanni Buttarelli
Европейския надзорен орган по защита на данните
Wojciech Wiewiórowski
Помощник-надзорник
Целта на тази интернет-страница е да даде обстоен преглед на нашите дейности. Това е нашият най-важен инструмент за комуникация, структуриран по следния начин:
 

ЕНОЗД - общ поглед към организацията и нейните отговорности; включително информация за назначените членове и за законовите актове, с които е създаден органа.

 

Надзор - подробно описание на една от нашите основни дейности - да се гарантира спазването на основното право на защита на личните данни от Европейските институции и органи. Този раздел включва предварително сондирани мнения, информация как да се подаде жалба, решения по жалбите и т.н.


     
16 February 2015

Our lastest newsletter is now available in French and German.

09 February 2015

Our latest newsletter is online now.

04 February 2015

"Antitrust, Privacy and Big Data" please read the speaking points of Giovanni Buttarelli.

28 January 2015
"Counter-terrorism, De-Radicalisation and Foreign Fighters" speech of Giovanni Buttarelli given during the Joint debate at the extraordinary meeting of the LIBE Committee, European Parliament, Brussels.
28 January 2015

The EU as a beacon of respect for data protection and privacy. Read our press release.